KÍCH HOẠT VÀ KIỂM TRA BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi bạn hoàn tất nhập thông tin, dữ liệu sẽ được tự động đẩy về hệ thống.

Kiểm tra Bảo Hành của SIM xem bên dưới

XIN CẢM ƠN !
Để kiểm tra Bảo Hành SIM bạn thao tác như sau:

Gõ Ctrl+F (trên laptop) hoặc "tìm trong trang" điện thoại và gõ 4 số cuối Seri để tìm rồi nhìn sang cột trạng thái để xem chi tiết.

(Sau khi bạn nhập xong thông tin có thể mất vài phút để dữ liệu được hiển thị)

XIN CẢM ƠN !